lørdag 21. februar 2015

Jenter og teknologi

Dette innlegget stod på trykk i Uhørt-spalten i iTromsø lørdag 21. februar 2015. Selveste Odd Klaudiussen har illustrert saken.


Illustrasjon: Odd Klaudiussen

Hvorfor er det så mange jenter som velger bort realfag og matematikk når de skal velge fag på videregående skole? Hvorfor er kvinneandelen så lav på universiteter og høyskoler når det kommer til teknologiske fag? Rekruttering av jenter til teknologifag er et tema som ligger mitt hjerte nært. Jeg er opptatt av denne problemstillingen fordi jeg oppriktig tror at verden blir et bedre sted med flere damer som er med på å utvikle og finne løsninger. Når morgendagen formes er det ikke mulig å komme utenom teknologi.

Jeg fikk nylig muligheten til å leve opp til et av mine nyttårsforsetter. Jeg skal nemlig bli flinkere til å si ja til ting som er viktig, selv om det er utenfor komfortsonen min. Og da jeg ble spurt om å stille som konferansier til Jenter og Teknologi, var mitt umiddelbare svar: ”Konferansier har jeg aldri vært før, det går sikkert kjempebra”. Jenter og Teknologi er et nasjonalt arrangement for å inspirere og motivere jenter som går siste året på ungdomsskolen, og de som går på videregående skole. I Tromsø var det mer enn 150 unge damer som var påmeldt.

Jenter og teknologi altså. I følge Wikipedia er definisjonen av jente: ”Jente er et menneskebarn av hunnkjønn, i motsetning til en gutt. De biologiske forskjellene mellom jenter og gutter har medvirket til en kulturell og sosial forskjellsbehandling av kjønnene. Ofte har jenter i ulik grad fått sine liv begrenset ved barnefødsler og familie, og blitt behandlet annerledes eller dårligere, i den forstand at deres muligheter er mer begrenset, enn gutter.”

Forskjellene er nok større i et globalt perspektiv der vi vet at flere jenter enn gutter ikke får skolegang. Noe som ble aktualisert gjennom fjorårets tildeling av Nobels fredspris til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai. Men i Norge har vi en annen forskjell som er veldig spennede. Jenter får bedre karakterer enn gutter, og jentene får gjennomsnittlig en halv karakter høyere i standpunkt i faget matematikk for realfag. Vi er heldig som bor i Norge, der likestillingen er kommet så langt at det å være jente ikke kan sees på som et hinder.

Men hva er teknologi da? I følge Wikipedia: ”Teknologi er praktisk utførelse, anvendelse av, og kunnskapen om teknikker, systemer eller metoder i den hensikt å løse et problem eller utføre en særskilt funksjon. Ordet teknologi kommer fra gresk, i betydning av kunst, dyktighet, håndlag, ferdighet.” Det er så vakkert! Ved å jobbe med teknologi er vi problemløsere. Med kunstnerisk dyktighet. Jeg blir nesten rørt av sånt.

Mitt fag er informatikk. I historisk perspektiv er informatikk et veldig ungt fag. Bare for å ta et eksempel; vinter-OL på Lillehammer i 1994 var det første idrettsarrangementet som presenterte resultater på nett i sanntid. I dag er det vanskelig å se for seg en hverdag uten Internett. Hvordan klarte vi egentlig å finne svar på noe som helst før Google? Det er helt sikkert at informatikk kommer til å være en vesentlig faktor i utviklingen fremover, nesten uansett fag.

De viktigste personlige egenskapene for å forme fremtiden er nysgjerrighet og mot. Nysgjerrig nok til å stille de gode spørsmålene, og ha mot nok til å tørre akkurat det. Da gjelder det for flere av oss å tørre å si ja til det som er utenfor komfortsonen. Det kan være ubehagelig, det kan være vanskelig, og det kan hende man feiler. Men det er utenfor komfortsonen man er ekstra skjerpet, man stiller de gode spørsmålene, og seieren smaker ekstra godt når man gjør det bra. Utviklingen fremover trenger kvinner. Fordi kvinner kan bidra med nye perspektiver, se andre sammenhenger og stille andre typer spørsmål. Å være en del av utviklingen fremover. Det blir faktisk ikke bedre enn det, jenter!