torsdag 4. februar 2016

Klar for den fjerde industrielle revolusjonen?

Er vi egentlig klar for en ny revolusjon? Tilgang på datakraft overalt. Kunstig intelligens. Roboter. Selvkjørende biler. Genetiske tilpasninger. Dette er bruddstykker av en fremtid som veldig snart kommer til en hverdag nær deg. Hvordan vil den nye industrielle revolusjon påvirke oss?

"We must develop a comprehensive and globally shared view of how technology is affecting our lives and reshaping our economic, social, cultural, and human environments. There has never been a time of greater promise, or greater peril."
Klaus Schwab, grunnlegger av Verdens økonomiske forum

Hovedtema for årets toppmøte i Verdens økonomiske forum i Davos var Industri 4.0. Der diskuterte de hvordan nye forretningsmodeller endrer næringslivet og hvordan det kan skape ny vekst. Det er nettopp vekst som er fundamentet for den økonomiske utviklingen i verden. Grunnlegger Klaus Schwab har skrevet en bok med tittel “The Fourth Industrial Revolution” og denne boken ble distribuert til deltakerne i forkant av toppmøtet.

I Norge har vi levd i en beskyttet boble de siste årene mens resten av verden har vært opptatt av finanskrise. Vi har nytt godt av skyhøye oljepriser og lav arbeidsledighet. Men nå er det endringer på gang. Oljeprisen har falt betydelig og det er ingen umiddelbare utsikter til bedring. Tusenvis av arbeidsplasser har gått med i dragsuget av lav oljepris. De store oljeinntektene som skal finansiere pensjonen til deg og meg står for fall. Det betyr at gode velferdsordninger i form av store pensjonsutbetalinger nesten fremstår som et pyramidespill. Det gjelder å komme inn tidlig, ta store gevinster, og la de som kommer etter sloss om restene. Men nå blir vi tvunget til økonomisk omstilling.

Hovedtema på NHOs årskonferanse i år var det nye arbeidslivet. Hvordan vi som teknologiledende nasjon er godt rustet til endringene som kommer. Men er vi egentlig det? Hvis hver tredje norske arbeidstaker er erstattet av teknologi i løpet av 20 år, har beslutningstakere god nok teknologisk kompetanse til å gjøre gode strategiske valg i dag? Mitt svar er nei. En undersøkelse i regi av BI, viser at norske virksomheter er langt mindre opptatt av digitalisering, enn ledere i andre land. Et flertall av norske ledere tror at omsetningen ikke er truet av digital disrupsjon. 19,3 % av norske næringslivsledere svarer at de ser ”digital disruption” som en trussel mot deres eksisterende forretningsmodell, mens tallet for tilsvarende ledere i USA er 38,2%. En av de største utfordringene for norsk næringsliv og norsk økonomi er mangel på teknologisk kompetanse hos beslutningstakere. Hvordan skal man klare velge riktig når man ikke forstår konsekvensene? For all del, det kan godt hende man gjør strategiske bommerter uansett, men man reduserer risikoen for feil betraktelig når man har et godt fundament i bunnen.

I Norge har vi så vidt begynt å diskutere begrepet delingsøkonomi, og Uber har blitt et hett tema. Men den fjerde industrielle revolusjonen er så uendelig mye mer enn det. Verden er global, og vi konkurrerer på en global markedsplass. Da kan vi ikke tillate oss å ta beslutninger på et svakere grunnlag enn andre. Den fjerde industrielle revolusjon er tuftet på teknologisk utvikling og hvordan det vil endre hverdagen vår.

Da er vi tilbake til spørsmålet om vi er klar for den nye økonomiske utviklingen. Toget går nå. Blir vi med, eller står vi igjen på perrongen og ser på?Klaus Schwab er grunnlegger og leder av Verdens økonomiske forum, som arrangerer årlige toppmøter, vanligvis i Davos. Toppmøtet samler rundt 2000 deltakere fra hele verden, og er definitivt med på å sette agenda for verdensøkonomien.

Inspirasjon til dette innlegget fikk jeg fra en kommentar Per Morten Hoff, IKT-Norge hadde på trykk i Aftenposten 27. januar 2016.