lørdag 11. april 2015

Styggen på ryggen

Dette innlegget stod på trykk i Uhørt-spalten i iTromsø lørdag 11. april 2015. Selveste Odd Klaudiussen har illustrert saken.

Illustrasjon: Odd Klaudiussen

Har du hørt den indianske historien om kampen mellom to ulver som foregår inne i oss mennesker? Den ene ulven er ond. Den representerer sinne, misunnelse, sjalusi, grådighet, selvmedlidenhet, skyld, bitterhet, mindreverdighet, løgner og ego. Den andre ulven er god. Den representerer glede, fred, kjærlighet, håp, ydmykhet, godhet, velvilje, empati, generøsitet og sannhet. Hvem vinner kampen? Den du mater.

De to ulvene representerer hver sin motpol, og de aller fleste av oss kjenner til begge to. Til vanlig opererer de sammen med deg og utgjør en slags balanse. Men noen ganger får den ene et overtak. Og det kan bli en selvforsterkende spiral. Hvis man er grunnleggende positiv og gleder seg over andre så er det lettere å mate den gode ulven. Hvis man sliter med sitt eget selvbilde og skylder på alle andre blir det til at man fortsetter å mate den onde ulven.

Og noen ganger går det over styr. OnklP & De fjerne slektningene har fått en hit med låten ”Styggen på ryggen”. Der teksten brutalt ærlig forteller historien om indre demoner, angst og redsel. Mater man den onde ulven lenge og nok kan det utvikle seg til et problem. Man er ikke lenger bare litt ufordragelig, men går inn i sin egen boble av selvmedlidenhet, bitterhet og sinne. Kanskje går det så langt at man stenger seg inne, og skyver bort de man er glad i. Kanskje tyr man til alkohol eller andre rusmidler for å døyve den verste smerten. Mens man fortsetter å grave seg ned i rasende fart.

Vegen til å bli psykisk syk er kort. Faktisk får halvparten av den norske befolkning en psykisk lidelse i løpet av livet. For mange av oss er det et kortvarig bekjentskap der man med enkle grep kommer seg ovenpå igjen. Men for andre blir det noe man sliter med gjennom et helt liv. I dag er psykiske plager det viktigste helseproblemet blant unge. I aldersgruppen 18-29 år blir 61 prosent av uføretrygd innvilget for psykiske lidelser. Når man først faller utenfor systemet og blir erklært ufør er det vanskelig å komme tilbake til arbeidslivet igjen. De risikerer derfor et langt liv som uførepensjonister. Det er ikke bra, verken for individet eller samfunnet.

Generelt skyldes mer enn 20% av alt sykefravær psykiske lidelser, og man ser en klar økning over tid. Arbeidslivet har endret seg, og med det også krav til arbeidstakere. Men isolasjon gjennom sykemeldinger kan ofte gjøre sykdommen verre. Psykiske lidelser er i ferd med å bli en folkesykdom, men enda er det å være psykisk syk fullt av tabuer. Er det derfor ”Styggen på ryggen” har fått så mye oppmerksomhet? Fordi man har satt ord på et tema som er vanskelig, og dermed gjort det litt mer tilgjengelig?

Men for de fleste av oss er vi sånn høvelig mentalt frisk, det meste av tiden. For de fleste av oss handler det om å balansere de to ulvene i hverdagen. Heldigvis. Ta et skritt av gangen. Gjøre det litt bedre enn i går. Første steg er å bli bevisst på når og hvordan jeg mater ulven. Deretter kan jeg ta et bevisst valg på hvem som skal få mat.

Mitt mål er å mate den gode ulven mer enn den onde. I perioder lykkes jeg også. Det handler ikke bare om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Det kan du gjøre noe med. 

Hvilken ulv er det du mater?