tirsdag 29. mars 2016

Innovasjon og Silicon Valley

Jeg må bare innrømme det. Jeg liker å lære nye ting. Jeg liker å sette sammen ny kunnskap med den ballasten jeg har. Og jeg liker skolebenken. Derfor tar jeg dette året et kurs på BI som heter ”Nyskaping og kommersialisering”. Studiet er basert på fem samlinger, og jeg er nylig hjemkommet fra den fjerde samlingen som var lagt til San Francisco.


Det var noen veldig intense dager på University of California Berkeley, og bedriftsbesøk i Silicon Valley og San Francisco. Det gjør noe med meg å gå rundt på campus på Berkeley, samtidig som jeg skimter Golden Gate i tåka. Jeg blir litt andektig når jeg går rundt på Google sitt GooglePlex. Og jeg er full av beundring når vi får møte Peter Schwartz, Chief Futurist hos Salesforce. Jeg er full av inntrykk, inspirasjon og utrolig spent på den fremtiden som kommer.

Og hva er de opptatt av innenfor temaet innovasjon i Silicon Valley? De er definitivt opptatt av ny teknologi og hvordan det vil påvirke både bedrifter og samfunnet generelt. En studie fra Oxford University sier at vi kan forvente et stort skift i arbeidslivet, der nesten 50% av dagens jobber vil forsvinne på grunn av teknologi i de neste 20 årene. Jeg regner absolutt med at jeg fremdeles er en del av arbeidsstyrken om 20 år og jeg er utrolig spent på hvordan vi som samfunn kommer til å takle denne omstillingen. Og hvor lang tid vil det ta før vi har tatt innover oss en slik endring? Og hvordan kommer egentlig arbeidslivet til å se ut om 20 år?

Denne store endringen i arbeidslivet fremover vil også få betydning for de enkelte bedriftene. Hvis man ikke endrer forretningsmodellene, vil man ikke lykkes med å ta i bruk ny teknologi. Det nye mantraet nå er: ”I don´t want to be Ubered”. Som selvsagt henviser til at Uber har laget en helautomatisk taxisentral samtidig som de har gjort store endringer på forretningsmodellen, til glede for passasjerer og til stor fortvilelse for tradisjonell drosjenæring.

Alle de vi har møtt og snakket med har vært tydelig på at innovasjon er viktig for å lykkes fremover. Samtidig er det også enighet om at innovasjon kommer i mange former og kan organiseres på mange måter. Men en ting er vesentlig. Toppledelsen må være interessert i at man skal lykkes med innovasjon. Toppledere må investere tid, og de må gjøre noen valg basert på den tilgjengelige informasjon. Disse valgene får konsekvenser frem i tid, og det er fullt mulig å gjøre dårlige valg. Men i mange tilfeller er det bedre å ta en beslutning, som må endres senere, enn ikke å ta en beslutning. ”Business as usual” er ikke nødvendigvis den beste løsningen. Selv om man må gjøre om på en beslutning så har man vist evne til å gjøre endringer, og når alt kommer til alt, så er det nettopp det som er utgangspunktet for å lykkes med innovasjon på sikt.

Videre er de opptatt av hvordan teknologi kan gjøre verden til et bedre sted. Tilgang på kunnskap er det viktigste verktøyet for å bekjempe global fattigdom. Den største frykten fremover er at noen lykkes med å begrense denne tilgangen. Vi fikk høre om tiltak i India der alle skal få sin egen smartphone, og planen om å gi tilgang til Internet til alle. Mark Zuckerberg og Facebook har samme visjon for hele verden, og de har tenkt å klare dette helt uten hjelp fra de tradisjonelle telecom-operatørene. Og som Jim Spohrer fra IBM sa: Det beste vi kan gjøre er å inspirere neste generasjon til å lage en bedre verden.

Den som tror man er ferdig utdannet,
er ikke utdannet, men ferdig.